Faktura pro platbu. Jak nastavit účet na výrobku a službě? Vzorek a prázdný 2021

Faktura pro platbu - dokument, který je používán ve své práci absolutně všechny podnikatele, bez ohledu na to, jakou úroveň fungují a které oblasti podnikání patří. Zpravidla je faktura vypouštěna po uzavření mezi stranami písemné smlouvy, jako doplněk k němu, ale někdy může být vypuštěn jako nezávislý dokument.

Je to skóre pro platbu dává nadaci kupujícímu zboží nebo spotřebitelských služeb, aby jim zaplatili. Skóre může být vypuštěno jak na předplatu a postpakt.

Soubory Stažení Prázdný prázdný Faktura pro platbu .xls Stažení Vzorek zaplnit Faktura pro platbu .xls

Je účet povinný?

Právní předpisy Ruské federace neručí povinné používání účtu v hospodářské dokumentaci, platba může být provedena a jednoduše na podmínkách dohody. Zákon však vyžaduje nepostradatelnou podmínku pro jakýkoli uzavření smlouvy. Šek Neexistuje odděleně od smlouvy, jedná se o dokument doprovázející transakci. Představuje primární dohodu o platbě o podmínkách jmenovaných prodávajícím - cena, kterou by měl zaplatit kupující zboží nebo služeb.

Skóre činí výpočty mnohem více rozhodující, takže podnikatelé raději používají, i když tato podmínka není ve smlouvě stanovena.

DŮLEŽITÉ! Vzhledem k tomu, že požadavek účtu není právně povinný, nevztahuje se na účetní zprávy o účetnictví a slouží k interním použití.

Kdy je skóre bezpodmínečně potřeba?

V právních předpisech jsou momenty předepsány, když je faktura povinný doprovod transakce:

 • Pokud v textu smlouvy nebyla stanovena výše platby (například pro komunikační služby atd.);
 • o operacích zajišťujících platbu DPH;
 • Pokud má organizace prodávajícího osvobození od DPH;
 • Prodávající, který se nachází ve vlastním zastoupení, prodává zboží nebo poskytuje služby pod smlouvou o agentu;
 • Pokud zákazník provedl zálohu podniku předem nebo převedl předběžnou platbu za produkt nebo službu.

Účet pro platbu Není povinný dokument , přesně jako odpovědný účetnictví. Nemůže ovlivnit pohyb prostředků, může být kdykoli pozastaven nebo neplatí - tyto jevy jsou zjištěny poměrně často a nemají právní důsledky. Tento dokument však má stejnou hodnotu pro účastníky transakce, protože jim to dovolí stejnou hodnotu Uzavírá druh předběžné dohody o převodu peněz.

Kdo píše účet pro platbu

Účet pro platbu je vždy propuštěn účetním. Po dokončení formuláře je dokument předán do vedoucího organizace, která potvrzuje svůj podpis. Není nutné tisknout tisk na dokument, protože IP-Schniki a právnické osoby (od roku 2016) mají právo nepoužívat tisk.

Účet pro platbu v duplikátu Jedna z nich je zaslána spotřebitelským službám nebo kupujícímu, druhý - zůstává z organizace, která ji napsala. Můžete vyplnit skóre jako na obvyklém formátu listu A4 a značkové podobě společnosti. Druhá možnost je pohodlnější, protože nepotřebujete informace o podniku pokaždé.

Tento dokument nemá sjednocený vzorek, takže organizace a individuální podnikatelé mají právo rozvíjet a používat vlastní šablonu nebo napsat fakturu za platbu ve volné formě. Dlouhodobé organizace a IP formulář Prázdný formulář jsou pravidlo standardně, pouze data se mění na příjemce účtu, název produktu nebo služby, stejně jako částku a datum. Někdy organizace navíc uvádějí podmínky dodání a platby (například procento nebo množství platby), termín skóre a další informace.

Pokud jsou v příspěvku povoleny chyby v příspěvku, je lepší, není lepší opravit a zapsat skenování.

Je třeba mít na paměti, že v některých případech při řešení sporů mezi stranami u soudu je účet pro platbu dokumentem právní síly a může být předložen u soudu.

Jak odeslat účet pro platbu

Vykazuji samotné skóre elektronicky. Jedna papírová kopie je ponechána na sobě, druhá může být odeslána protistranou obvyklým písmenem.

Nejčastěji se skóre naplní v elektronické podobě a je zasláno příjemci prostřednictvím e-mailu. Ale zkušený účetní vždy vytisknou dokument na papíře a jeden "Alive" podepsaná instance je odeslána na protistranu prostřednictvím pravidelné poštovní zprávy a druhá je uložena sama o sobě, označování do složky, obvykle nazvané "Účet".

Pokyny pro registraci platby za platbu

Z pohledu úřadu práce by tento dokument neměl způsobit zvláštní potíže při vývoji a plnění.

V horní části dokumentu jsou uvedeny informace o příjemci hotovosti. Musíte zde určit

 • Plné jméno podniku
 • Jeho hostinec,
 • PPC,
 • Informace o účtu bankovního účtu,
 • Detaily účtu.

Dále je uprostřed řádku napsán název dokumentu, jeho vnitřní číslo průtoku dokumentu, stejně jako datum vytvoření.

Pak je plátce uveden na skóre (je to stejný příjemec): Stačí upřesnit pouze jméno společnosti, která obdržela zboží nebo služby.

Další část dokumentu se týká přímo vykreslených služeb nebo prodaných zboží, stejně jako jejich náklady. Tyto informace můžete uspořádat jako jednoduchý seznam výpisu a ve formě tabulky. Druhá možnost je vhodnější, protože umožňuje vyhnout se zmatku a činí skóre co nejrychleji.

V prvním sloupci Tabulky služeb poskytované nebo prodané zboží musí v tomto dokumentu vytvořit pořadové číslo produktu nebo služby. Ve druhém sloupci - Název služeb nebo produktů (bez zkratek, hektického a jasného). Ve třetím a čtvrtém sloupci Je nutné označit jednotku měření (kusy, kilogramy, litry atd.) A Množství. V pátém sloupci nutnost dát cenu za jednu jednotku měření a V poslední době - Celkové náklady.

Pokud společnost pracuje na systému DPH, je nutné jej upřesnit a přidělit do skóre. Pokud bez DPH - můžete jednoduše přeskočit tento řetězec. Pak vpravo dole označuje plnou hodnotu veškerého zboží nebo služeb a pod tabulkou Tato částka se vejde slovy.

Výpočet dávek mateřství a péče o děti

Nakonec musí dokument podepsat hlavní účetní organizaci a hlavu.

Faktura pro DPH plátce

Použijí se Yurlitz a další plátci DPH faktura : Zodpovědný finanční dokument, který není dříve vystaven, ale o skutečnosti poskytnuté práce, poskytované služby nebo dodané zboží. Už není potřeba urychlit platbu, ale potvrdit, že spotřební daně a poplatky za DPH jsou plně zaplaceny, aby byly dodrženy DPH od plátce (kupujícího). Tento dokument má zavedenou formu, může také obsahovat informace o původu zboží, a pokud je importován, počet celního prohlášení o něm.

Faktura je vyrobena ve dvou kopiích.

Prvky skóre

Určitý formulář pro kreslení skóre není poskytnut, ale jsou zde povinné součásti, které jsou v něm vyžadovány.

 1. Náležitosti Podnikatel-individuální nebo LLC (prodávající i kupující):
  • Jméno společnosti;
  • Právní forma organizace;
  • Právní adresa registrace;
  • Kočka (pouze pro právnické osoby).
 2. Informace o bance sloužící transakci:
  • Jméno bankovního instituce;
  • jeho bick;
  • Pokoje a korespondenčních účtů.
 3. Platební kódy:
 4. Číslo účtu a datum jeho návrhu (Tyto informace pro vnitřní využití společnosti; číslování přes, každoročně začíná první).
 5. káď (nebo jeho nepřítomnost). Pokud je nalil DPH, jeho součet označuje.
 6. Příjmení, iniciály, kompilátor osobního podpisu.

PRO VAŠI INFORMACI! Tisk na skóre, podle nejnovějších legislativních požadavků, není povinný.

Pro zboží nebo pro službu?

Skóre může být vystaveno jako dohoda o platbě za dodané zboží nebo poskytnuté služby, jakož i pro provádění práce. Rozdíl spočívá ve sloupci "Účel platby", který účet obsahuje.

Vypočítat zboží Tento graf by měl obsahovat seznam všech typů uvolněných zboží, stejně jako jednotek, ve kterých se měří (kusy, litry, kilogramy, měřiče, rublů atd.). Ujistěte se, že specifikujte množství zboží a množství pro ně (odděleně bez DPH, pokud je, a plná částka).

Při placení služeb V části "Jmenování platby" musíte specifikovat typ služby nebo provedené práce. Nezapomeňte poznamenat požadovanou částku, stejně jako částku s DPH a bez.

ODKAZ! Pokud podnikatel nechce, nemusí zcela dešifrovat všechny typy dodávek, což naznačuje pouze počet smlouvy, pro kterou se transakce provádí. Všechny stejné, tyto informace by měly být podrobně odraženy v komerčně dopravní faktuře nebo v odhadu. Proto v zájmu podnikatele uvede ve skóre úplný seznam placených výrobků nebo služeb.

Nedovolte chybám!

Zvažte nejčastější nepřesnosti, které mohou podnikatelé povoleni při účtování účtu.

 1. Podpis nebyl dešifrovován. Jeden obraz nestačí: Musí existovat informace o tom, kdo nastavit podpis. V online verzi dokumentu takové chyby nebude možné povolit, protože je vyžadován elektronický podpis.
 2. Přeskočte načasování faktury. Datum zápisu faktury je povinno shodovat se datem faktury a nepřesahovat 5 dnů ode dne vydání zboží nebo poskytování služby.
 3. Výměna příjmu skóre pro registraci DPH DEDUCTION. Daňový odpočet na NAS musí být prohlášena za stejného daňového období, ve kterém byl dokument přijat, je potvrzení, to znamená fakturu. Abyste zabránili tomuto problému, musíte ukládat důkazy o datu přijetí (poštovní oznámení, obálky, příjmy, vstup do časopisu příchozí korespondence atd.).
 4. Převedeno na kopie faktury. Oba účastníci transakce musí mít stejné exempláře, jinak skóre neprokazuje zákonnost transakce.
 5. "CAP" s chybami. S nepřesnosti v názvech organizací, jejich hostinec, adresy atd. Dokument bude neplatný.

DŮLEŽITÁ INFORMACE! Pokud si držitel účtu zaznamenal chybu, je oprávněn jej opravit v textu účtu. K tomu je nesprávně zaznamenaný indikátor vypořádán a místo toho je správný. Změna provedená je přiřazena hlavou hlavy, pokud je to nutné, tisk a datum je třeba zaznamenat, když to bylo provedeno. Ostatní organizace přispívající ke skóre nejsou povoleny.

Platba za platbu je dokument obsahující údaje o platbě prodávajícího, na jejichž základě může kupující uvést prostředky na zboží a služby uvedené na účtu. Vzhledem k tomu, že standardní základní formulář je v současné době, organizace a IP tvoří sami vlastní.

Účet pro platbu je považován za volitelný dokument, jelikož žádný zákon není napsán, že organizace nebo IP by měla napsat zákon kupujícího. Pokud však dohoda není vydána na uzavření transakce, pak účet pro platbu, který zahrnuje všechny základní podmínky transakce se stává nabídkou.

1

Vyplňte podrobnosti strany

2

Přidat zboží nebo služby

3

Odeslat protistranu dokumentu

Chcete-li vytvořit účet pro platbu, vyplňte formulář

Faktura pro platbu

Dokument na základě kterého může kupující listit prostředky na zboží a služby uvedené na účtu

Certifikát o ukončení

Potvrzuje skutečnost, že práce uvedená v něm byla splněna a poskytovány služby

Zjednodušte práci s protistranami!

Použijte online službu pro fakturu a formování dokumentů

Získat přístup

Jak napsat fakturu za platbu? Proveďte účet za platbu za kupujícího

dvě cesty:

Metoda číslo 1.

Skrytý >.

Stáhněte si ukázku aktuálního účtu v roce 2021 zaplatit za služby, pak jej vyplňte ručně, zabraňují chybám a překlepům. Tato metoda má chybu. Není dostačující stahovat formulář, skóre musí být kompetentní. Pro úplnou důvěru ve správnost vyplnění je lepší mít vzorek účtu pro platbu po ruce. Ale kde je záruka, že samotný vzorek je naplněn správně? Dalším důležitým bodem: Účty číslování

. Musí jít v řadě, bez přeskakování a opakování.

Je třeba mít na paměti, že číslování je resetováno ročně. Za těchto podmínek, po stažení tvaru účtu musíte zkontrolovat každé číslo individuálně.

Metoda číslo 1.

Metoda číslo 2. Je používat internetovou službu "My Business", díky které jste formulář Platba za platbu ve formátu.xls

v automatickém režimu. Všechno je jednoduché a srozumitelné, ale co je nejdůležitější - během několika vteřin získáte 100% správně vytvořenou fakturu pro platbu bez vzorků plnění.

v automatickém režimu. Všechno je jednoduché a srozumitelné, ale co je nejdůležitější - během několika vteřin získáte 100% správně vytvořenou fakturu pro platbu bez vzorků plnění.v automatickém režimu. Všechno je jednoduché a srozumitelné, ale co je nejdůležitější - během několika vteřin získáte 100% správně vytvořenou fakturu pro platbu bez vzorků plnění.

Vzorová platba za platbu

Co mám fakturaci za platbu

Když chce prodávající získat peníze na svůj výrobek, může učinit kupujícímu za placení platit uvádění základu platby, částky a bankovní údaje. Převod peněz kupujícím se rozumí jeho souhlas s rozsahem a podmínkami dodání prodávajícího.

To funguje, pokud jsou strany transakce právnickými osobami nebo IP. Účet pro platbu není povinný vzít v úvahu dokument, ale jeho žádost zjednodušuje výpočty mezi protistranami a slouží jako další prvek transakčního doprovodu.

 • Základ pro neplatnost je:
 • Smlouva o prodeji nebo poskytování služeb (výkon);
 • Akty dokončených služeb (práce);
 • Komoditní a dopravní faktury;

faktury. Platba za platbu může být pokročilá nebo skutečně

. V prvním případě kupující provede zálohu, jehož velikost je vyjednána podmínkami smlouvy, a ve druhém případě - platí za výrobky, práci nebo služby po jejich dodávkách nebo provedení.

Používá se především pro bezhotovostní výpočty, ale může být také zaplaceno a hotovost, pokud má společnost nebo prodávající IP lístek.

S pomocí přijatých a placených účtů můžete řídit pohledávky a závazky, vypracovat platební kalendář a ověřit odsouhlasení vzájemných výpočtů v kontextu smluv.

Pravidla pro vyplnění účtu za platbu

 • Neexistuje žádná legislativně zavedená forma pro platbu za platbu, neboť se nevztahuje na povinné dokumenty účetnictví. Vytvoří se však po mnoho let svého použití v obchodování s obchodem, pravidla pro jeho konstrukci a povinné detaily pro plnění jsou tvořeny:
 • Datum a číslo účtu;
 • Data prodávajícího (jméno, cín, adresa, bankovní údaje);
 • Data kupujícího (název, odstín, adresa);
 • Informace o předmětu platby (název zboží, služeb, práce, ceny za jednotku, množství, částka);
 • Konečná částka pro platbu s přihlédnutím k DPH a spotřební daně (pokud jsou k dispozici);
 • podpisy hlavy a hlavní účetní (pro právnické osoby), podpis jednotlivého podnikatele;
 • Tisk (pokud je k dispozici);

Na vyžádání prodávajícího můžete přidat další informace. Například o doby platnosti účtu nebo značky potřeby oznámení po zaplacení. Vyplňte účet není tak obtížný, může nastat otázky Při určování DPH. . Pokud je společnost nebo IP Nemluvte DPH plátce a používat USN, eshn nebo patent, V účtu DPH nevyniká

A v konečné množství položte značku "bez DPH". Pro plátce DPH Je nutné tuto daň přidělit v závěrečné částce. Například: Celková částka zaplatit 158 ​​000 rublů, včetně

DPH (20%) - 26 333 rublů 33 Kopecks. Aby se zabránilo možným chybám, doporučuje se předepsat Konečné množství platebního textu

: 158 000 (sto padesát osm tisíc) rublů 00 Kopecks.

Faktura pro DPH plátce

Účet pro platbu je obvykle prováděn ve dvou kopiích, z nichž jeden dává kupujícímu a druhý zůstává od prodávajícího. Při elektronickém průtoku dokumentu je skóre odesláno jako soubor podepsaný elektronickým digitálním podpisem prodávajícího.

Dokument je podobný platbě platby, ale provádění dalších funkcí se nazývá faktura. Je povinné pro užívání DPH daňových poplatníků, a má speciálně vyvinutou podobu, která je schválena vyhláškou vlády Ruské federace ze dne 26. prosince 2011 č. 1137.

 • Vystavuje se po odeslání zboží, plnění služeb (práce), získání zálohy a potvrzuje platbu DPH a spotřební daně. Na základě faktury kontroly daňových inspektorátů:
 • Prodávající (umělec) je množství DPH na akruální;

Kupující (zákazník) je částka DPH pro vrácení peněz.

Faktura může být základem pro platbu, jako potvrzuje skutečnost práce nebo přijetí zboží.

Ušetřit čas a peníze

Účetní služba v "My Business" jen z 1667 rublů za měsíc

Více informací

 • Jak vyplnit fakturu
 • Prodávající musí nastavit fakturu za 5 kalendářních dnů ode dne odeslání zboží, provádění práce, služeb nebo zálohy. Faktura je vyrobena ve 2 kopiích, jeden - pro kupujícího, další pro prodávajícího.
 • Plnění začíná z čísla dokumentu a jeho datum (číslo musí být konzistentní, vzestupně);
 • Podrobnosti prodávajícího jsou uvedeny (celé jméno, adresa, Inn a GearBox);
 • Data o odesílateli a příjemce jsou napsány. Je nutné vyplnit pouze při prodeji zboží. Při poskytování služeb a provádění práce jsou finferové dány;

Odkaz na platební a vypočítaný dokument (platební příkaz), jeho počet a datum;

 • Vyplňte název měny a jeho kód na klasifikátor celo-ruské měny (například ruský rubl 643);
 • Jděte na vyplnění tabulky:
 • Sloupec 1 - název předmětu smlouvy (jako je zapsána samotná smlouva);
 • Sloupce 2 a 2A: kód měření jednotky na celo-ruský klasifikátor jednotek měření a jeho podmíněné označení. Například 796 kusů;
 • Sloupec 3 - množství nebo objem;
 • Sloupec 4 - Cena za jednotku měření;
 • Sloupec 5 - náklady na zboží (práce, služby) bez daně;
 • Sloupec 6 - včetně nákladů na spotřební dani (ne-li, napište "bez spotřební daného");
 • Sloupec 7 - Daňová sazba DPH (může být 0%, 10%, 20%);
 • Sloupec 8 - výše daně (DPH) kupujícího;

Sloupec 9 - náklady na zboží (práce, služby) s daní (DPH);

Sloupce 10 a 11 patří k dováženému zboží. 10 - Kód původu ve všech ruských klasifikátorech zemí světa, 10A - jeho stručný název. Například 156 Číny. 11 Sloupec - počet celního prohlášení.

Faktura podepisuje hlavu a hlavní účetní organizace. Pokud jsou funkce hlavního účetního pověřeny hlavou, obě podpisy jsou uvedeny. Tisk na faktuře není vyžadován.

 • Jaký je rozdíl mezi účty IP a LLC Rozdíly v účtech pro LLC a IP jsou, ale existuje málo z nich: Individuální podnikatel označuje
 • CELÉ JMÉNO , Organizace - název podle Charty. IP Puts.
 • jeden podepsaný A skóre organizace je podepsáno hlavou a hlavní účetní. Účet SP obsahuje
 • Pouze cín a organizace jsou hostinec a PPC. Dokument IP.

možná bez tisku

Pokud podnikatel bez něj pracuje. Účet pro platbu, účet účtu, faktura - jaký je rozdíl?

Účetní smlouva - Je v podstatě stejný dokument pro platbu, ale dále splňuje podrobnosti o smlouvě. Je předepsán v něm podmínky dodávky, načasování přenosu peněz, pořadí návratu, výměny, skladování a všeho, co prodávající považuje za nezbytné informovat o produktu nebo službě. Tento dokument je obvykle

У Nahradí smlouvu Pokud je množství transakce malé. Skutečnost platby dohody o účtu potvrzuje souhlas kupujícího se stanovenými podmínkami.

faktura

Metoda číslo 1.

Úplně jiná funkce je potvrdit skutečnost dodání zboží (provádění prací nebo služeb) a uvádět dostupnost DPH v transakci. Používá se individuálními podnikateli a společností působícími. Vydáno spolu s fakturou nebo jednáním.

Účet pro zálohu a postposition: Jaký je rozdíl?

Pouze v načasování platby. Účastníci transakce mohou opravit příspěvek zálohy ve smlouvě bezprostředně po jeho podpisu. Poté prodávající uvádí účet o záloze a dokument je vystaven po podpisu faktury kupujícím. To je již po platbě, jak se provádí po obdržení zboží.

Zaregistrujte se na internetovém účetnictví "Moje firma"

A získat bezplatnou znalostní podporu pro všechny účetní a daňové otázky.

Získat přístup Často kladené otázky

Je možné platit za produkt nebo službu bez skóre?

Umět

, žádný problém. Existuje smlouva? Při přenosu peněz si můžete udělat odkaz. Existuje překrytý nebo jednat? Odkazují na platbu na nich. Kromě toho můžete platit i bez základního dokumentu. Při jmenování platby můžete jednoduše specifikovat produkt nebo službu, a to bude stačit.

Proč potřebuje účet účtu?

Aby nedošlo ke zmatenosti ve všech dokumentech vydaných protistranami, je užitečné udržet časopis jejich účtů. Není nutné to udělat, ale je to žádoucí, protože Systematizace vystavených dokumentů je vhodný pro vás.

Mít po ruce, informace, kdy, komu a kolik dokumentů bylo vypuštěno, prodávající snadno sleduje jakoukoli platbu a včas si připomíná dluh na nedbalý kupující.

Platba za platbu ve formě 2021 - Stáhněte si zdarma šablony a vzorky v aplikaci Word, Excel a PDF

Je zde nějaký druh textu zaplatit dokument, který vystavuje prodávajícím zboží nebo služeb kupujícímu. Skutečnost prodeje je tedy potvrzeno a existují důvody pro platbu.

Co je potřeba a můžeme dělat bez ní

Účet pro platbu je považován za volitelný dokument, a proto můžete udělat. Je zapotřebí výhradně pro poskytování podrobností protistrany a povzbuzovat jej rychleji.

Jak fakturu za platbu?

Účet je vystaven jak bez smlouvy, tak na základě smlouvy. To je zasláno kupujícím služeb e-mailem nebo je udělen osobně. Dokument je vypracován v papírovém nebo elektronickém formuláři (ve formátu Word, Excel a PDF atd.). V závislosti na dohodě stran je účet nastaven před nebo po poskytování služeb / dodávek zboží.

Jaký je rozdíl mezi účtem pro platbu z LLC a IP?

Účty z IP (individuální podnikatel) az LLC (společnost LLC) se liší od sebe pouze skutečností, že podnikatel je napsán na dokumentu jednou, a LLC potřebuje dvě podpisy a vedoucí podniku, a pro šéf účetní.

Polotovary pro platbu 2021

Nabízíme Vám bezplatné stahování prázdných prázdnin pro platbu za platbu, platnou v roce 2021.

 • Jak vyplnit formulář účtu?
 • Platební formulář pro platbu není regulována legislativními dokumenty. Každá organizace vyvíjí formulář dokumentu nezávisle, včetně povinných údajů nebo používá obecně uznávané vzory.
 • Při tvorbě účtu obsahuje:
 • Číslo účtu (číslování se provádí z ledna aktuálního roku) a datum jeho vytvoření.
 • Jméno prodávajícího, právní adresa a bankovní údaje pro převod plateb.
 • Jméno (celé jméno), adresa, hostinec a kočka (pokud existuje) plátce.
 • Údaje o službě nebo produktu: Jméno, měrné jednotky, číslo, cena a souhrnná hodnota.
Výpočet svátků na legislativních normách

Data DPH.

Podpisy ředitele Enterprise (IP) a hlavní účetní, tisk (pokud existuje).

Proč je v Kubě pohodlnější nastavit účty. Video.

Výpočet počtu pracovních hodin

Video.

Vzorky plnění účtů

Chcete-li správně přidat požadované náležitosti pro vaši organizaci (nebo IP) a plátce, stáhněte si platební šablony za výplatu služeb a zboží zdarma.

Dost trávit čas na vyplnění vzorů a mezer

Služba krychle pomáhá fakturu po dobu 20 sekund a vařit další dokumenty bez jediné chyby z důvodu úplné automatizace vyplňování šablon.

Cube je novým standardem pro umístění a odesílání účtů zákazníkům.

Jak odrážet DPH na účtu pro platbu?

V účtu pro platbu s DPH (při používání IP nebo organizace hlavního daňového systému je celková hodnota dodatečné daně z nákladů odděleně předepsána odděleně - 18% nákladů na zboží nebo služby.

Na účtu bez DPH (při použití IP nebo organizace zjednodušeného daňového systému - UPN) je uvedeno: "Bez DPH" nebo "DPH nepodléhá".

Kdy mám specifikovat v faktuře své platby?

 • Doba platby účtu je uvedena v dokumentu v případě, kdy smlouva mezi poskytovatelem služeb a zboží a jejich příjemcem je časovým rámcem pro provádění finančního vypořádání mezi stranami.
 • Chyby plnění
 • Dokument nemá tuhý jednotný formulář, a proto při vyplňování je možné povolit stejné chyby jako při vypracování jiných externích dokumentů:

nesprávně vyplňte nebo chybět povinné detaily;

Nezajišťujte dokument z účetního nebo správce;

 • chybné množství.
 • Jaké podrobnosti uveďte
 • Při vyplnění účtu musíte určitě zaregistrovat následující údaje:
 • Název dokumentu;
 • jeho číslo;
 • datum kompilace;
 • Jméno a proples dodavatele;
 • Data kupujícího;

Informace o produktu nebo službu: Jméno, číslo, cena;

částka pro platbu a DPH (pokud existují);

Celé jméno a podpisy hlavy a účetního označující příspěvky.

V jakých případech je účet vykázán jako primární dokument

Oficiální účet pro platbu není primárním dokumentem. Při práci pod smlouvou však protistrany často nezapisují platbu bez obdržení účtu. Pouze tím, že obdrží účet za platbu, vedení společnosti poskytuje pokyny k platbě a účetnictví převodů fondů. Ukazuje se, že ve skutečnosti účet působí jako primární dokument, bez kterého nejsou provedeny výpočty s dodavateli.

Je to nutné na faktuře

Tisk není uveden v seznamu povinných údajů o platbě. Chcete-li to dát nebo ne, vyřeší každý podnik nezávisle na základě vlastností správy dokumentů.

Proveďte a vyplňte účet pro platbu online zdarma.

Potřebujete pomoc na pomoc nebo konzultace?

Získejte pomoc odborníků účetní účetní

Jak přijmout platby na internetu bez webu. Fakturace z yukassa.

Pro dovolenou nebo nemocniční platby

Dnes můžete prodávat zboží a služby offline nebo prostřednictvím sociálních sítí, a tyto podniky často přijímají platbu od svých zákazníků vzdáleně. Převod z karty na kartu neumožňuje 54-FZ dodržovat a může způsobit nedůvěru kupujícího. Výstup z situace - fakturace.

Účty Yukassa lze nastavit přímo z osobního účtu nebo mobilní aplikace. Účet můžete zaslat e-mailem, propojením prostřednictvím SMS nebo poslovávaných, a pak jej následujte.

Výpočty mezi právnickými subjekty - praxe stanovené roky. Strany přijdou do dohod, podepisují smlouvu a prodávající stanoví kupujícího účet.

Toto skóre je formální platební dokument. Obvyklá forma skóre umožňuje rychle najít detaily, ti, kteří pracují s účty denně.

Nyní účetní systémy a speciální služby pomáhají podnikatelům s fakturací. A moderní internetové banky se dokonce naučily rozpoznat za automatickou formaci platebních příkazů a plateb.

Osoby mohou platit podrobnosti. Před časem to byl jediný způsob, jak bezhotovostní platby zboží a služeb: klient obdržel papír nebo elektronickou formu, která by mohla být zaplacena v oddělení banky nebo poštou.

S příchodem internetových bank se stalo snazší: Není třeba jít někam, jít, stojí ve frontech. Chcete-li však přerušit dlouhou počtu vypočtených a korespondentských účtů, recekcijte podrobnosti, - nešťastné povolání. A prodávající očekával peníze. Někdy to trvalo 2-3 hodiny a někdy několik dní.

 • Klient byl někdy snazší opustit nákup, než podstoupit tyto postupy.
 • Při požadování účtů
 • Případy, kdy potřebujete vzít peníze od jednotlivce na dálku, docela hodně. Ještě více z nich se stalo se zvýšením online obchodování, vzdálených služeb. Zde jsou některé případy.
 • Advance pro zboží Zašlete kurýrní službu. Hlavní část klienta bude platit na místě, ale potřebuje předem.
 • Zaručit brnění.

Prodej zboží se sociálními sítěmi.

Konzultace a prodej zboží v Messenger.

Změna složení již zaplaceného řádu.

Ukázková faktura pro odhlášení

Pro tyto a mnoho dalších případů nabízí Yukassa řešení - Servisní účty pro příjem plateb na internetu.

Předpokládejme, že máte malou obchod s ozdobami autorských práv v Instagramu. Vaši odběratelé provádějí příkazy k řízení, a pošlete jim zboží kurýrní službou nebo poštou. S Yukassa můžete vytvořit skóre a odeslat jej kupujícímu jako odkaz přímo v odpovědi. Jakmile je zboží zaplaceno, obdržíte oznámení a rozbalíte objednávku. Když klient Yukassa potřebuje vzít peníze od svých kupujících, vstoupí do osobního účtu a vyplní jednoduchou a pohodlnou formu.

Chcete-li nastavit takový účet, budete potřebovat 1-2 minuty: pouze musíte určit ceny, zboží a kontakty kupujícího. A pak pošlete skóre: Emailem.

Kupující obdrží pravidelný dopis, jako v internetovém obchodě, se seznamem zboží a částku pro platbu. Dopis bude tlačítko, které řídí platební stránku stisknutím. V SMS.

Platební účet je příkladem formuláře, formuláře

Zpráva bude s odkazem. Link otevírá samostatnou stránku se všemi informacemi o objednávce. Kupující vidí množství zboží, jejich jména a celkovou částku nákupu.

Platební účet je příkladem formuláře, formuláře

Odkaz.

To může být poslán Anyhow - například přes WhatsApp, VKontakte, Instagram. Odkaz se otevírá podrobné informace o objednávce.

Bez ohledu na to, kde kupující obdrží účet, může to zaplatit pohodlným způsobem: jeden z těch, které příjemce obchod spojen s Yukassa. Například bankovní karta, z e-peněženky Yumoney, Qiwi nebo na úvěr. Je důležité, aby takový účet byl snadno platit za sebevědomý uživatel internetu a důchodce. Není třeba otevřít internetovou banku a hledat, kde řídit rekvizity. Všechno je intuitivní. Ihned po zaplacení obdrží prodávající oznámení o poštu nebo push v mobilní aplikaci. Druhý den přijde peníze na účet vypořádání.

Výhody fakturace přes Yukassa Snadné připojení

Účet pro platbu - příklad vyplnění dokumentu

. Chcete-li zahájit fakturu, musíte jen uzavřít smlouvu s Yukassa. Není třeba nařídit nic na webu. Dokonce i samotná stránka není potřeba - vše lze provést v osobním účtu za pár minut. Kontrola a analytika.

Účet pro platbu - příklad vyplnění dokumentu

Každé skóre je uložen v historii, každý účet je snadno nalezen jménem kupujícího, jméno zboží, částky a dalšími údaji. Sekce Analytics bude zobrazovat celkové prodejní částky, konverzi na placené účty, rychlost fakturace. Mobilní aplikace.

Služba je k dispozici v mobilní aplikaci Yukassa. Prodávající může kdykoli nastavit skóre, zkontrolovat stav účtů, získat potvrzení o zaplacení.

Všichni oficiálně.

Kupující se nebojí zaplatit takový účet, kteří viděli spolehlivé rozhodnutí o platbě. Pro obchody, které by měly používat online pokladní, vše je také pohodlné. Servisní náhrada v účtu sazby DPH prochází všechny potřebné platební parametry v online pokladně a odešle kontrolu daně.

Vezměte platbu na účty s Yukassa - skvělý způsob, jak vést obchod online jednoduše. Místo není nutné. Zákazníci jsou vhodné platit. Důvěřují takovým způsobem více než překlady na kartu.

 • Účet pro platbu za služby a zboží je jedním z nejoblíbenějších dokumentů v podnikání. Pokud často musíte udělat účty, doporučujeme vám použít náš online službu. Z této mini instrukce se dozvíte, jak napsat účet pro platbu online, a udělat to zdarma a rychle.
 • Krok 1. Zadejte podrobnosti o dokumentu

V prvním kroku musíte zadat hlavní podrobnosti dokumentu: číslo interního účtu, datum vytvoření, název produktu nebo služby a částku pro každou pozici. Zde si můžete vybrat stav části části transakce (jeden z možností):

dodavatel, prodejce, performer;

Tradiční účet Jurlitsa.

Klient, kupující, zákazník.

Název transakce se zobrazí ve formě výzvy k informacím státu gerants, jednoduše začít psát první písmena a vybrat si z navrhovaných možností.

 • Při určování ceny si můžete vybrat možnost s DPH nebo bez ní, jakož i nezbytnou daňovou sazbu: 20%, 10%, 0%. Pokud účet vyplní na základě smlouvy, zadejte své údaje. Pokud si přejete, může být toto pole skryto, posuňte zaškrtnutí v poli "Neprodukovat základní".
 • Krok 2. Zadejte odkládatel platby platby
 • V tomto kroku musíte vyplnit podrobnosti o příjemci platby:
 • Inn a jméno;

Tradiční účet Jurlitsa.

Kontaktní údaje;

Bankovní detaily;

Tradiční účet Jurlitsa.

Jméno oficiálního, který podepíše skóre (ve výchozím nastavení je to samotná IP nebo hlava LLC, pokud si přejete, můžete přidat pole pro účetní jméno).

Krok 3. Zadání detailů plátců

Tradiční účet Jurlitsa.

Chcete-li dokončit účet pro platbu online, pozůstatky plátce, i.e. Protistrany, která platí vaše produkty nebo služby. Stačí označit jméno a poplatky Inn, stejně jako její kontaktní údaje.

Krok 4. Vytvoření účtu pro platbu

V posledním kroku uvidíte, jak vypadá váš účet. Opatrně Zkontrolujte zadaná data Pokud zjistíte chybu, klepněte na tlačítko "Zpět" a upravte text. Pokud je vše v pořádku, zvolte "Tvar Účet".

Napište účet pro platbu online, krok 1

Napište účet pro platbu online, krok 2

Dokument lze stáhnout ve formátu DOC a upravit v počítači. Kromě toho je skóre dostupné ve formátu PDF. Zůstává pouze fakturaci online, tj. Pošlete jej e-mailem své protistrany. Dodáváme také, že služba umožňuje vytvářet neomezený počet účtů kdykoliv vhodný pro vás.

Napište účet pro platbu online, krok 3

Účet pro platbu je dokument, který prodávající klade kupujícímu zaplatit za zakoupené zboží nebo zapsat zálohové zaplacení budoucích dodávek. To je zpravidla účet pro platbu vystaven zaplatit za určitou objednávku nebo zásilku.

Napište účet pro platbu online, krok 4

V řízení obchodu 11, účetní závěrka zpravidla jedná jako tištěný formulář, který je zobrazen z prodejních dokumentů a poté vytištěn nebo odeslán na poštovní protistrany. Tisk účtu pro platbu je možný z dokumentu "pořadí klienta", a pokud nejsou používány, pak z "implementace zboží a služeb".

Provádění zboží a služeb

V některých případech při tisku účtu může dojít k následující chybě.

Taková chyba se týká skutečnosti, že v dokumentu není správný způsob výpočtu nebo tištěný formulář není zobrazen z tohoto dokumentu. Metoda výpočtu, stejně jako platební kroky, jsou určena pro každý dokument v záložce "Základní".

Faktura pro platbu

Jak je vidět na příkladu, tento řád používá platbu na režii. To znamená, že řízení plateb dochází podle dokumentů "Implementace zboží a služeb" a platby jsou vytištěny z tohoto dokumentu. Můžete změnit způsob účtování platby kliknutím na hypertextový odkaz s nápisem: "Na režii" a nahrazení způsobu výpočtu na příkazu "podle objednávek". Budete také potřebovat vyplnit platební kroky zadáním ručně nebo pomocí tlačítka "výchozí nastavení". Poté jsou změny přeneseny do dokumentu.

Tisk dokumentu

Toto nastavení je také relevantní pro dokumenty "Provádění zboží a služeb".

Kromě tištěné podobě základu také zajišťuje účty zaúčtování jako nezávislé dokumenty. Ve výchozím nastavení je tato volba zakázána v programu. Můžete ji připojit v "správě -> tinktura NSI a sekcí -> Prodej". Po provedení tohoto nastavení se seznam faktur nachází v sekci "Prodej".

Účty pro platbu nejsou nezávislé dokumenty v UT 11. Navzdory tomu, že jsou uloženy jako nezávislé dokumenty, jsou vytvořeny pouze na základě "zákazníka" a "provádění zboží a služeb" nebo na základě smlouvy s protistranou, v závislosti na zvolené metodě. Výpočty. V dokumentu "Účet pro platbu" můžete podrobněji podrobně zobrazit a určit známku úplné nebo částečné platby. Seznam nomenklatury v dokumentu není uveden, ale bude uveden do tištěné formuláře, pokud byla faktura pro platbu vytvořena na základě "objednávky zákazníka" nebo "Realizace zboží a služeb".

4,3.

V průměru 148 hodnocení

Formulář, uložení a vystavovat online účty. IP a Ltd. může dát online účet pro placení za zboží nebo služby bez omezení.

 • Postup faktury je velmi jednoduchý, zobrazte následující pokyny pro tvorbu a odesílání účtů online z našich stránek.
 • Možnost dopravy zdarma přes internet je reprezentována obrysem. Buchellium - online služba pro vedení účetnictví, výpočtu platů a odesílání zpráv přes internet. Pokud ještě nemáte účetní, můžete vždy hledat nápovědu pro ověřené partnery CONTOUR SCB. Odeslat svou aplikaci!
 • Podmínky použití účtů

Krok 1: Chcete-li provést účet pro platbu online, musíte vyplnit potřeby kupujícího a prodávajícího na hostinci nebo ručně. Položte číslo účtu, vyberte čas umístění.

Krok 2: Pokud máte na svém účtu několik zboží, můžete přidat další řádky se zbožím.

Krok 3: Po zadání dat můžete buď vytisknout účet pro platbu nebo odeslat poštou.

Jaký je náš účet pro fakturaci?

Snadné použití

Vytiskněte a odešlete dokumenty ze služby. Ušetřit čas

Spolehlivý

Vaše účty nebudou spadat do rukou jiných lidí: Po odeslání se automaticky odstraní

Prost a Clear.

Zavést online účet ve službě Možná i nováček, znalosti v účetnictví nejsou potřeba

Často a funkční

Vyplňte podrobnosti automaticky plechem, okamžitě hodnotil protistrany

Zachrání vaše peníze

Není třeba strávit papír, nainstalovat další placené programy

Dostupný

Použijte službu kdekoli na světě, kde je internet

Pokud ještě nemáte účetní, můžete vždy hledat nápovědu pro ověřené partnery CONTOUR SCB. Odeslat svou aplikaci!

Stáhněte si příklad dokončeného účtu.

Poslal jste účet? Využijte našich dalších bezplatných služeb.

Статьи

Добавить комментарий